Blog
Hergebruik van bouwmaterialen: StockPro passeert de 100.000-grens

Hergebruik van bouwmaterialen: StockPro passeert de 100.000-grens

In maart passeerde StockPro de kaap van 100.000 hergebruikte materialen dankzij zijn Franse marktplaats. Bijna vier jaar na de lancering van de applicatie maken we de balans op.

StockPro en de circulaire economie: van droom naar werkelijkheid


StockPro is ontstaan uit een eenvoudige constatering: de bouwsector heeft de dagelijkse gewoonte om levensvatbare materialen te vernietigen. Bedrijven bestellen vaak eerder een nieuw product dan dat ze hun voorraden doorzoeken. Men erkent dat het eenvoudiger is een materiaal weg te gooien dan het een nieuwe afzetmarkt te bieden.


Sinds 2018 is het onze ambitie om nieuwe bewijzen te creëren in de wereld van de bouw om haar duurzame transformatie te helpen.


Hoe kunnen we dit doen? Door bouw- en infrabedrijven een duidelijk beeld te geven van de realiteit van hun voorraad en hen de mogelijkheid te bieden nieuwe producten te kopen en door te verkopen op onze marktplaats.


Wat betekent het om 100.000 nieuwe materialen te hergebruiken?


Afgelopen maart bereikte StockPro een nieuwe mijlpaal: het 100.000ste product dat via zijn marktplaats werd hergebruikt.


100.000 verkochte materialen betekent minder afval: door een product te gebruiken dat voor vernietiging is bestemd, hoeft er geen nieuw product te worden gemaakt om te voorzien in de behoefte waarin het voorziet.


100.000 verkochte materialen betekent 10.799 ton bespaarde CO2. Hergebruik van een product voorkomt de koolstofuitstoot die het gevolg zou zijn van de vernietiging ervan.


100.000 verkochte artikelen betekent 100.000 verstandige consumptiegewoonten, wat bewijst dat gewoonten kunnen veranderen.


Kortom, deze 100.000 verkochte materialen zijn het bewijs dat de bouwsector de vicieuze cirkel van het vernietigen van levensvatbare materialen kan doorbreken en de deugdzame gewoonten van de circulaire economie kan overnemen. En dat is iets om over te lachen!


StockPro, vooruitzichten voor morgen


Op basis van deze ervaring, die de evolutie van de sector weerspiegelt, wil StockPro nog meer betrokken worden bij de toekomst van het hergebruik. De 100.000 verkochte items bewijzen het succes van het model in Frankrijk. Dus lanceert StockPro in de Benelux! Wordt vervolgd... Ga nu mee op avontuur!